Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#900 new service request

Kanalenplanning bij JVC en Meerburg

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

Ik zag dat bij JVC en Meerburg kanaal 44 door meerder nano's gebruikt wordt. Tijd voor kanalenplanning

Change History (1)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: leiden removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.