Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#897 closed incident (invalid)

HybridLeeuwenhorst2.wleiden.net. down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status: DOWN (for 1d 0h 58m 14s)
Status Information: PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Performance Data: rta=5000.000000ms;3000.000000;5000.000000;0.000000 pl=100%;80;100;0
Current Attempt: 1/6 (HARD state)
Last Check Time: 04-03-2015 13:24:22
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.093 / 15.189 seconds
Next Scheduled Active Check: 04-03-2015 15:24:42
Last State Change: 04-02-2015 13:21:42
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 04-03-2015 14:19:52 ( 0d 0h 0m 4s ago)

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

He, je bent net wat te snel: de configuratie bij Leeuwenhorst is veranderd (zie de uitgebreide historie bij ticket Wulp internet, inmiddels gesloten). Daarbij heeft LH2 een nieuw ip-adres gekregen, maar die verandering is nog niet doorgevoerd bij Nagios. Komt eraan!

Note: See TracTickets for help on using tickets.