Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

#858 new change

HybridHMKerk kast vervangen: no carrier op ue1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

HybridHMkerk geeft een no carrier op ue1; power cycle op usb-lan adapter en reboot van node helpt niet.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Summary: HybridHMKerk no carrier op ue1HybridHMKerk kast vervangen: no carrier op ue1
Type: incidentchange

Er zijn hier twee usb-lan adapters (voor de ap's) en geen cm9-kaartje. Het lijkt me dat we de nodekast moeten vervangen door eentje met een switch en daar de ap's op moeten zetten, op een usb-lan adapter (niet de MOS die hier ook nog gebruikt wordt).

comment:2 Changed 6 years ago by rick

Keywords: KaagenBraassem removed
Location: Westeinder

comment:3 Changed 6 years ago by rick

Location: WesteinderKaag
Note: See TracTickets for help on using tickets.