Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#849 new service request

HybridJorisdeWitte nanoM2-loco aansluiten

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Oegstgeest

Description

Het nanoM2-Loco accesspoint bij HybridJorisdeWitte? is aangesloten op de tweede ethernetpoort van de NanoM5 link nno (richting Akzo2). Op deze manier worden er ook ip-adressen uitgedeeld op de interlink-ap. Dat is niet handig. Aparte kabel naar de nodekast met een usb-lan-adapter aansluiten. Hij staat nu uit.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Oegstgeest removed
Location: Oestgeest

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Location: OestgeestOegstgeest
Note: See TracTickets for help on using tickets.