Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#848 new service request

HybridJorisdeWitte en HybridAkzo2 interlink config

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Oegstgeest

Description

De nano bij Joris staat als station geconfigureerd, bij Akzo als ap. Terwijl naam en ip-nummers passen bij een config met Joris als ap en Akzo2 als station. Bij gelegenheid om-configureren.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Oegstgeest removed
Location: Oestgeest

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Location: OestgeestOegstgeest
Note: See TracTickets for help on using tickets.