Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#843 closed incident (wontfix)

TeyAkzonobel2 - inet down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Inet down op teyakzo2

Last update: 3 sec geleden
Last state change: 02-06-2015 15:09:49

Inmiddels 1d22h deze status van internet down

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Dit hangt samen met de (Ziggo)internetstoring bij JorisdeWitte?. Het is mogelijk om dit tijdelijk om te leiden, zoals bij SOM1. Maar omdat hier geen lokale gebruikers zijn is dat niet zo zinvol voor (hopenlijk) niet meer dan een paar dagen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.