Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#816 closed incident (fixed)

HybridRick - Interlink naar haagwijk flapping

Reported by: ed Owned by: Rick
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De verbinding naar node Haagwijk is weg gevallen. Het nanostation verbonden met interface
VR2 is niet meer bereikbaar.

Dec 27 05:08:56 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:09:04 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:09:11 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:09:22 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:09:22 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:09:25 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:09:26 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:09:40 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:09:41 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:09:49 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:09:55 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:09:57 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:10:12 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:18:22 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:18:38 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN
Dec 27 05:18:40 HybridRick kernel: vr2: link state changed to UP
Dec 27 05:20:52 HybridRick kernel: vr2: link state changed to DOWN

Misschien een losse verbinding / utp-stekkertje.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Ricks nano is vanaf Haagwijk niet te pingen. Geen electr. spanning op de nano?

comment:2 Changed 6 years ago by rick

power-cylce welke niet geholpen heeft. Ga een ladder zoeken om het dak op te klimmen.

comment:3 Changed 6 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

De ty-raps waren stuk gegaan en er zat geen beveiliging op, waardoor de NS5 ondersteboven was komen te hangen. Hierdoor is deze vol met water gelopen en heeft het sluiting gemaakt.

Vervangen door een andere, en de defecte te drogen gelegt op de ontvochtiger. Gezien de staat van de printplaat (hij lijkt al een tijdje ondersteboven gehangen te hebben) geef ik hem echter niet zo veel kans meer.

Les geleerd, altijd een RVS slangeklem gebruiken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.