Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

#814 new service request

HybridDrijfhuis: ombouw

Reported by: huub Owned by: Henk
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Gebruiker Aat Berk laat weten:
Al enige jaren hebben jullie op Jachthaven ’t Drijfhuis een repeater staan welke vanaf de watertoren aangestraald wordt.
Het betreft hier de volgende access points:

 • ap-westeinder-drijfhuis-1
 • ap-westeinder-drijfhuis-2
 • ap-westeinder-drijfhuis-3

Het volgende;

 • De access punten zijn niet of nauwelijks te benaderen
 • De access punten beïnvloeden het eigen wifi netwerk van Jachthaven ‘t Drijfhuis negatief
 • Indien het je lukt om aan te loggen, dan is de bandbreedte abominabel.

Kunnen wij met u een afspraak inplannen om eens te bekijken wat voor u en voor Jachthaven ’t Drijfhuis en haar klanten de beste oplossing is?

Change History (7)

comment:1 by huub, 8 years ago

De bandbreedte naar Internet vanaf Drijfhuis is op dit moment 15 Mbps.

Bullet2 op vr1 geupdate (zie ticket #813) en meteen een scan uitgevoerd:

 	00:02:6F:24:15:F8	drijfhuis1	WEP	-76	-95	2.412	1
 	C8:D7:19:FA:41:3F	drijfhuis1	WEP	-83	-96	2.412	1
 	D4:CA:6D:45:F5:E1	appartementendragt	WPA2	-93	-96	2.412	1
 	D6:CA:6D:45:F5:E8	AP-07	    WPA2	-93	-96	2.412	1
 	D6:CA:6D:45:F5:E9	AP-09	    WPA2	-93	-96	2.412	1
 	E8:39:DF:31:2A:24	Thomson312A24	WPA2	-88	-95	2.412	1
 	F8:8E:85:E3:9F:58	tele2-9F58	WPA	-87	-95	2.412	1
 	FC:C8:97:8A:22:47	H220N8A2247	WPA	-93	-96	2.412	1
 	72:C8:97:8A:22:44	KPN Fon	    -	-93	-96	2.412	1
 	88:DC:96:04:A6:7A	drijfhuis2	WEP	-65	-95	2.412	1
 	16:2D:27:28:C5:FD	DIRECT-DS-BRAVIA	WPA2	-82	-96	2.432	5
 	88:DC:96:10:F8:C2	WV Nieuwe Meer 20	WPA2	-63	-96	2.432	5
 	00:02:6F:B8:BF:7C	jachthavendragt2	WPA2	-64	-88	2.437	6
 	00:0B:6B:85:64:78	ap-westeinder-watertoren1	-	-88	-96	2.437	6
 	00:27:22:E2:52:70	ap-Westeinder-Kudelstaart1	-	-71	-88	2.437	6
 	9C:80:DF:C7:0D:F4	VGV7519C70DF5	WPA	-83	-96	2.447	8
 	9C:80:DF:C7:0D:F5	KPN Fon	    -	-83	-96	2.447	8
 	50:7E:5D:93:C8:49	KPN Fon	    -	-78	-96	2.457	10
 	00:16:B6:20:3E:09	linksys	    -	-80	-96	2.462	11
 	00:1B:B1:AC:1E:0F	ap-westeinder-drijfhuis	-	-78	-96	2.462	11
 	00:27:22:80:5C:86	ap-westeinder-drijfhuis-2	-	-19	-96	2.462	11
 	08:76:FF:83:7B:6A	Thomson837B6A	WPA	-77	-96	2.462	11
Last edited 8 years ago by huub (previous) (diff)

comment:2 by huub, 8 years ago

Op de M2 nu een actieve gebruiker die ik kan pingen:
--- 172.17.0.133 ping statistics ---
309 packets transmitted, 290 packets received, 6.1% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.944/134.498/1947.657/315.139 ms

comment:3 by huub, 8 years ago

Henk heeft 3 januari gesproken met Aat Berk, bewoner op Jachthaven Drijfhuis en laat weten:

Aat gaf aan dat gebruikers en bewoners problemen hebben met onze node.
Klachten zijn:
-     Slechte bereikbaarheid op de haven, m.n. achter de loodsen.
-     Het maken van een verbinding lukt niet altijd.
-     Het Internet is traag.

Zelf heeft hij op de haven een AP met repeaters geplaatst SSID: Drijfhuis1 en Drijfhuis2. Deze schijnen naar tevredenheid te functioneren.

Doordat wij dezelfde SSID gebruiken (ap-westeinder-drijfhuis1,2,3) is er bij de gebruikers verwarring met welk netwerk ze verbonden zijn. Omdat onze node gebrekkig functioneert wordt daarom geregeld de stekker eruit getrokken.

Besproken is hoe we gezamenlijk tot een goed werkende oplossing kunnen komen.

1.    Naamsverwarring
Omdat de 2 netwerken voorlopig nog naast elkaar blijven bestaan is afgesproken dat wij de naam van onze node zullen veranderen.
Waarbij het voorstel is om al onze nodes rondom de Westeinder een gelijke naam te geven. Bijv.: WiFi_Westeinder.
Afgesproken is dat wij node Drijfhuis alvast hernomen naar de nieuwe naam.
Voor de andere nodes zal ik met de eigenaren overleggen.

2.    Bereikbaarheid
Drijfhuis is een grote jachthaven waar maar 1 node is geplaatst. Gezien de hoeveelheid gebruikers is het gewenst om meerdere nodes te plaatsen. Afgesproken is dat we deze maand bij goed weer een site-survey zullen doen.

3.    Internet
Alle 12 de nodes rondom de Westeinder hangen nu aan de ADSL verbinding van de Watertoren. Daardoor is het Internet op drukke dagen te traag voor goed gebruik. Aat zal met de eigenaar van Drijfhuis bespreken of er een extra kabel aansluiting kan worden gemaakt. En deze te verbinden met ons netwerk. Met de verwachting dat deze ten goede komt aan de jachthaven.
En ik zal contact opnemen met de nieuwe eigenaar van Jachthaven Kudelstaart om te bespreken of zij hun glasvezelverbinding beschikbaar willen stellen.

4.    Verbinding en inlogscherm
Ons captive portal wordt niet goed begrepen. Voor nieuwe gebruikers is niet duidelijk wat ze met Wireless Leiden te maken hebben. En dat het aanmelden via een app niet werkt. Het gewenst dat er een duidelijk welkomstscherm voor de Westeinder komt. Bij voorkeur een landingspagina naar de facebook-pagina van Drijfhuis of de Westeinder.

5.    Samenwerking
Het resultaat van de samenwerking moet zijn dat we gezamenlijk een goed functionerend netwerk opzetten. Aat heeft ervaring met het installeren van WiFi netwerken en wil graag helpen en het beheer voor Drijfhuis op zich nemen.

Henk

comment:4 by huub, 8 years ago

Summary: HybridDrijfhuis: verbindingsproblemenHybridDrijfhuis: ombouw
Type: incidentservice request

Henk laat weten:
Grootste probleem voor Drijfhuis is de trage verbinding. Vanochtend gemeten: 1,5 Mb/s. Oorzaak is volgens mij vooral de ADSL verbinding van de Watertoren.

We hebben het volgende afgesproken:

 • Drijfhuis vraagt een eigen kabelverbinding aan.
 • Deze wordt aangesloten in hun kantoor.
 • Bij kantoor wordt een IL(NS5) of nieuwe node geplaatst (keuze afhankelijk van kosten). De IL of nieuwe node maakt verbinding met de al aanwezige node op loods 200m verderop;

Bestaande node wordt vernieuwd:

 • SD15 verwijderen (mag nu al uitgezet worden)
 • IL vervangen door 5M’s
 • Eventueel verplaatsen van hele node als bereik op jachthaven onvoldoende is. Aat gaat dat onderzoeken.

Streven is alles gereed te hebben voor het seizoen, eind april.

Wij werken aan het verhogen van Internetaansluiting in Watertoren.

comment:5 by huub, 8 years ago

Bandbreedtetest Drijfhuis-Watertoren (conclusie, dit is op dit moment niet de oorzaak van de door Henk gemeten 1,5 Mbps):
HybridDrijfhuis# iperf -s


Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)


[ 4] local 172.17.12.1 port 5001 connected with 172.16.16.33 port 33496
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.3 sec 21.8 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] local 172.17.12.1 port 5001 connected with 172.16.16.33 port 64280
[ 4] 0.0-10.3 sec 22.8 MBytes 18.6 Mbits/sec

en omgekeerd:
HybridWatertoren2# iperf -s


Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)


[ 4] local 172.17.10.1 port 5001 connected with 172.16.16.36 port 26728
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.2 sec 16.8 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 4] local 172.17.10.1 port 5001 connected with 172.16.16.36 port 62010
[ 4] 0.0-10.3 sec 16.0 MBytes 13.1 Mbits/sec

comment:6 by huub, 8 years ago

Commentaar van Aat n.a.v. bezoek Henk:

Naar aanleiding van je bezoek aan Jachthaven ’t Drijfhuis jl zaterdag, even een aantal punten op een rij gezet;

- Het blijkt dat de huidige aansluiting van ’t Drijfhuis onvoldoende dekking kan bieden aan haar klanten.
- Ook blijkt dat de huidige opstelling van Westeinder Wifi onvoldoende bandbreedte aan kan bieden aan haar klanten, waardoor dit access punt ook niet voldoet.
 o Een aanvraag voor een hogere bandbreedte (glas) ligt bij de gemeente, maar daar zit niet zoveel schot in.

Samen hebben wij geconcludeerd dat een samenwerking tussen ’t Drijfhuis en Westeinder Wifi beide problemen op redelijk korte termijn kan oplossen. Uitgangspunt is dat we de klanten van Jachthaven ’t Drijfhuis en de watersporters in de directe omgeving van ’t Drijfhuis een kwalitatief goede wifi verbinding aan kunnen bieden.
Het volgende zou gedaan moeten worden;

Internetverbinding
- Om het probleem van bandbreedte op te lossen zou een Internetaansluiting via de kabel op ’t Drijfhuis gewenst zijn.
 o Op dit moment biedt CaiWay max 40 Mb aan
 o De aansluiting moet afgemonteerd worden in het havenkantoor
§ Nagevraagd moet worden of CaiWay geen problemen heeft met deze aansluiting. Eventueel zouden we de aansluiting ook vanaf een andere locatie kunnen verbinden.

Node1 (drijfhuis1)
- Vanuit het havenkantoor wordt een buitenkabel utp getrokken naar Node 1
- Op deze locatie wordt
 o Een straalzender op de 5Ghz band geplaatst tbv de verbinding met Node2
 o Een rondstralende wifi router geplaatst.
§ Deze router gaat tevens als dhcp server fungeren.

Node2 (WiFi Westeinder)
- Deze node zou verplaatst moeten worden naar het einde van de C-steiger.
- Een mast van 5-10 meter moet hiervoor geplaatst worden.
- Op deze mast wordt
 o Een straalzender op de 5Ghz band geplaats tbv de verbinding met Node 1
 o Een straalzender op de 5Ghz band geplaatst tbv de verbinding met de Watertoren
 o Een rondstralende wifi router geplaatst tbv de gebruikers

met opmerkingen van Henk:

- De straalverbinding (Interlink) naar de Watertoren kan zowel op node1 of node2 geplaatst worden. Belangrijk is een ruime zichtverbinding naar de watertoren.
- Bandbreedte beperking is in praktijk geen probleem. Meestal verlagen we het zendvermogen van een drukke node zodat minder gebruikers verbinding kunnen maken.
- Aanvraag voor glas verbinding watertoren is overlegd met gemeente. Er is goede hoop dat dat wordt toegekend.
- Jachthaven Kudelstaart (Kempers). Zij hebben nog geen goede Internetverbinding, maar gaan die wel aanvragen. Als die er is zouden we een deel van hun bandbreedte mogen gebruiken voor de Westeinder.
- Voor tijdelijk is er een prive verbinding beschikbaar voor de Westeinder. Deze gaan we binnenkort aansluiten.
- Voor de hogere Internetsnelheden moeten een aantal antennes op de Watertoren vernieuwd worden. Dat kan pas vanaf juli als de Slechtvalken vertrokken zijn.

comment:7 by rick, 7 years ago

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.