Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#804 closed incident (worksforme)

HybridKudelstaart: geen internet melding

Reported by: huub Owned by: Henk
Keywords: Weteinder Cc:
Location: Generiek

Description

Wilma Pannekoek laat weten via gebruikerslijst:

Wij hebben net een melding gekregen dat de wifi via jullie node in de jachthaven te Kudelstaart niet meer ‘in de lucht’ is. Misschien dat het iets met het onweer van gisteren te maken kan hebben.

We zouden op prijs stellen als u kunt nazien of e.e.a. herstelt kan worden.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Waarschijnlijk was er een storing in de electriciteitsvoorziening van de node. Node is sinds gisteravond 19.00 uur weer in de lucht. Ook het probleem met de usb-lan adapter op Watertoren3 (link naar Kudelstaart) is weer eventjes opgelost.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Eventjes was wel heel kort. Gebruiker meldt:
Van: Peter van der Steen piertje10@…
Verzonden: donderdag 11 december 2014 9:11

De wifi in de haven van Kudelstaart ligt sinds gisteravond weer 'plat'. Eergisteren was deze ook al enige tijd uit de lucht. Kunt u deze storing nogmaals verhelpen?
Groeten,
Peter van der Steen

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: reopenedclosed

Volgens Nagios draait node 'normaal'.
HybridKudelstaart?# /tools/check-inet-alive
HybridKudelstaart?# cat /tmp/network.status
internet=up
proxy=up

Er is een 'authenticated user'.
uptime is 3:28 uur. Er is dus een reboot geweest vanochtend kwart over negen.

Die vermaledijde tweede usb-lan adapter die niet gebruikt wordt, is dus weer actief (zie andere ticket):
HybridKudelstaart?# usbconfig
ugen0.1: <OHCI root HUB AMD> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=SAVE
ugen1.1: <EHCI root HUB AMD> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE
ugen1.2: <USB-MAC Controller Moschip Semiconductor> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
ugen1.3: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON

Note: See TracTickets for help on using tickets.