Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#794 closed change (fixed)

HybridTeyAkzoNobel1 richting bridge interlink Kaag1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

De nanobridge richting Kaag1 staat niet goed uitgericht. Een scan bij Kaag1 op de nanostation richting Lijtweg geeft een sterker signaal van il-no (dat is richting Sassenheim) dan van il-ono (zou richting Kaag1 moeten zijn).

00:15:6D:70:52:67 il-z.kaag1.wleiden.net -41 -95 5.18 36
24:A4:3C:34:C9:E6 Straalfontijn WPA2 -49 -95 5.54 108
DC:9F:DB:E4:98:96 il-no.teyakzonobel1.wleiden.net-74 -94 5.62 124
00:15:6D:F2:43:EB il-ono.lijtweg2.wleiden.net -75 -93 5.7 140
00:15:6D:70:53:86 il-o.lijtweg1.wleiden.net -77 -96 5.62 124
00:15:6D:70:4D:D3 il-ozo.lijtweg2.wleiden.net -79 -93 5.22 44
DC:9F:DB:2A:1C:F7 il-zo.teyakzonobel1.wleiden.ne -80 -93 5.22 44
00:15:6D:EC:7A:51 il-n.som1.wleiden.net - -85 -96 5.54 108
DC:9F:DB:F2:0D:FB il-ono.teyakzonobel1.wleiden.net-86 -93 5.7 140

Change History (3)

comment:1 by huub, 7 years ago

Summary: HybridTeyAkzoNobel1 richting bridge richting Kaag1HybridTeyAkzoNobel1 richting bridge interlink Kaag1

comment:2 by huub, 7 years ago

Ik heb de link naar Kaag1 nu op il-no.teyakzonobel1 gezet. ipv de link Kaag1 - Lijtweg1 hebben we nu Kaag1 - TEYAkzoNobel. De bandbreedte is vergelijkbaar, ongeveer 10 Mbps. Dus nog wel de nano's richten zowel bij Kaag1 als bij Akzo.

comment:3 by huub, 6 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De nano bij Akzo1 is uitgericht. Het signaal van il-ono.teyakzonobel1 is duidelijk opgeknapt: nu -73 dB (was -86). Zie scan bij Kaag1 hieronder. De nano by Kaag1 moet dus nog een beetje gedraaid worden (nieuw ticket):
00:15:6D:70:53:86 "il-o.lijtweg1.wleiden.net"

Quality=18/94 Signal level=-75 dBm Noise level=-93 dBm

00:27:22:10:FD:F8 "il-no.unigorn.wleiden.net"

Quality=15/94 Signal level=-80 dBm Noise level=-95 dBm

00:15:6D:F2:37:FA:"il-n.unigorn.wleiden.net"

Quality=12/94 Signal level=-81 dBm Noise level=-93 dBm

00:15:6D:70:51:EA:"il-z.kaag2.wleiden.net"

Quality=10/94 Signal level=-82 dBm Noise level=-92 dBm

00:15:6D:F2:43:EB:"il-ono.lijtweg2.wleiden.net"

Quality=18/94 Signal level=-74 dBm Noise level=-92 dBm

24:A4:3C:0A:3A:97:"il-nw.meelfabriek1.wleiden.net"

Quality=5/94 Signal level=-88 dBm Noise level=-93 dBm

DC:9F:DB:F2:0E:3F:"il-n.teyakzonobel1.wleiden.net"

Quality=6/94 Signal level=-87 dBm Noise level=-93 dBm

DC:9F:DB:F2:0D:FB:"il-ono.teyakzonobel1.wleiden.net"

Quality=18/94 Signal level=-73 dBm Noise level=-91 dBm

DC:9F:DB:2A:1C:F7:"il-zo.teyakzonobel1.wleiden.ne"

Quality=14/94 Signal level=-80 dBm Noise level=-94 dBm

00:15:6D:EC:7A:51:"il-n.som1.wleiden.net"

Quality=13/94 Signal level=-79 dBm Noise level=-92 dBm

00:15:6D:F6:BE:E4:"il-no.cetim1.wleiden.net"

Quality=4/94 Signal level=-88 dBm Noise level=-92 dBm

DC:9F:DB:2A:2C:ED:"il-nno.jorisdewitte.wleiden.net"

Quality=8/94 Signal level=-82 dBm Noise level=-90 dBm

00:15:6D:70:4D:D3:"il-ozo.lijtweg2.wleiden.net"

Quality=14/94 Signal level=-78 dBm Noise level=-92 dBm

DC:9F:DB:64:2D:61:"il-w.kwvdekaag.wleiden.net"

Quality=7/94 Signal level=-88 dBm Noise level=-95 dBm

00:27:22:8A:3B:96:"il-no.boterhuis.wleiden.net"

Quality=3/94 Signal level=-88 dBm Noise level=-91 dBm

DC:9F:DB:64:2F:05:"il-no.ouderaadhuis.wleiden.net"

Quality=9/94 Signal level=-84 dBm Noise level=-93 dBm

DC:9F:DB:E4:98:96:"il-no.teyakzonobel1.wleiden.net"

Quality=16/94 Signal level=-77 dBm Noise level=-93 dBm

00:15:6D:F2:38:A0:"il-zo.unigor1.wleiden.net"

Quality=3/94 Signal level=-89 dBm Noise level=-92 dBm

24:A4:3C:0A:42:5C:"il-no.meelfabriek2.wleiden.net"

Quality=5/94 Signal level=-87 dBm Noise level=-92 dBm

DC:9F:DB:2E:98:65:"WB-leid-Adam"

Quality=11/94 Signal level=-82 dBm Noise level=-93 dBm

00:0C:42:C3:79:B9:"WB5"

Quality=3/94 Signal level=-93 dBm Noise level=-96 dBm

Note: See TracTickets for help on using tickets.