Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#792 closed incident (fixed)

HybridTEYAkzoNobel1 en 2 stroomstoring

Reported by: huub Owned by:
Keywords: teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

De nano's van AkzoNobel1 en AkzoNobel2 zijn niet te pingen: geen spanning meer in de toren?

Change History (2)

comment:1 by wouter, 10 years ago

Wat jammer nu, ik wilde net even gaan kijken. Vanuit Bartholomeus is geen enkele Akzo-AP te zien.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De nodes zijn vanochtend om 5 uur weer in de lucht gekomen. Nog wel uitzoeken wat er aan de hand was.

Note: See TracTickets for help on using tickets.