Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#782 closed incident (fixed)

HybridAJSoft2 no carrier op vr1

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De nanostation link Hofland op HybridAJSoft2 is wel zichtbaar op de scans, maar de interface vr1 op de node geeft een 'no carrier'. Stekkertje inspecteren dus.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Summary: HybridAJSoft2 no carrier op vr2HybridAJSoft2 no carrier op vr1

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Owner: set to huub
Status: newassigned

Vandaag was het zolderluik op slot, helaas. Komende week nieuwe poging.

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Stekkertje op bordje "klik" en het werkt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.