Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#770 closed incident (fixed)

HybridLangevoort geen dns/inet

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Hard state (3/3) problemen met inet & dns op node langevoort

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dat hebben we vaker gezien. Reden is niet duidelijk. Reboot helpt wel (een tijdje).

Note: See TracTickets for help on using tickets.