Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#746 closed incident (duplicate)

HybridDrijfhuis - niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Aalsmeer Cc:
Location: Generiek

Description

HybridDrijfhuis is niet meer bereikbaar via WL netwerk

Change History (2)

comment:1 by ed, 9 years ago

Keywords: Aalsmeer added

Node is niet meer bereikbaar via de interlink van Watertoren2. Zowel de node als Nanostation.
Lijkt op een probleem met de voeding / spanning.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Ik had al het oude, identieke ticket #658 heropend. Henk kijkt er naar dit weekend.

Note: See TracTickets for help on using tickets.