Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#729 closed incident (fixed)

HybridCeTIM2 & HybridCeTIM1 - niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Beide nodes zijn niet meer bereikbaar via het WL netwerk

Change History (5)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Via Diverse interlinks geprobeerd de nodes / nanostaions te bereiken (Rabo1, Huub, Imi, Victoria)
maar geen response. Lijkt een probleem met de spanning / voeding voor de nodes.

Hier zal ter plaatse gekeken moeten worden wat hier de oorzaak van is.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Ter plaatse geconstateerd dat de 2A (trage) zekering op secundaire circuit kapot was. Vervangen door nieuwe zekering, die ging vrijwel meteen ook stuk. Een 2,5 A zekering leek het wel te doen, maar ik zie alleen de nano van CeTIM1 richting houtmarkt in de lucht, geen nodes bereikbaar.
Geconstateerd dat de utp-kabel waarover de voeding loopt beschadigd is in de buurt van de klok, trappetje naar 'vliering' (door geschuurd door langslopende electrasnoeren).

comment:3 Changed 6 years ago by mbreet

Nodes tijdelijk stuk dus? En nu?

comment:4 Changed 6 years ago by huub

we gaan de kabel binnenkort vervangen, zie mailinglijst. Vrijwilligers welkom ;-)

comment:5 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

nieuwe utp-kabel; aparte stroomkabel (2x4 aders) met nieuwe 24V notebook-voeding; niet Alix-bordje voor CeTIM2 (zekering stuk).
Nog nieuw voedingskastje-met-zekering maken en installeren.

Note: See TracTickets for help on using tickets.