Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

#726 new incident

HybridGHR gebruiker : signaal valt weg

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiderdorp

Description

Ben Vreeburg meldt:
Het gebeurt nogal eens dat het signaal van de wifi installatie wegvalt.
Bewoners van de camping vinden dit vervelend.
De vraag is of hier iets aan gedaan kan worden.
Bij voorbaat hartelijk dank m.v.g. Ben Vreeburg.

Change History (3)

comment:1 by huub, 8 years ago

Ik denk dat het probleem in de routering naar internet gateway zit, veroorzaakt door de verbinding van StBavo2 naar StBavo1. Zie eerdere melding. Op dit moment loopt de route ook weer naar Rustdam ipv StBavo1. Zie traceroute hieronder.
Voorstel: de link naar HMKerk/GHR omruilen met de (niet-gebruikte) interlink noord van StBavo1. Daarvoor is wel een bezoekje aan de toren nodig.
HybridGHR# traceroute www.nu.nl
traceroute: Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.174.75
traceroute to www-nu-nl.gslb.sanomaservices.nl (62.69.174.75), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridghr.hybridstbavo2.wleiden.net (172.16.3.122) 1.827 ms 1.546 ms 1.387 ms
2 2hybridstbavo2.hybridhmkerk.wleiden.net (172.16.9.20) 2.228 ms 2.204 ms 2.324 ms
3 2hybridhmkerk.hybridztwrijneke.wleiden.net (172.16.5.252) 3.976 ms 5.972 ms 5.143 ms
4 2hybridztwrijneke.hybridstjan.wleiden.net (172.16.6.172) 6.731 ms 7.022 ms 6.827 ms
5 2hybridstjan.hybridrustdam.wleiden.net (172.16.6.4) 9.157 ms 9.761 ms 9.549 ms
6 2hybridrustdam.hybridrustdam2.wleiden.net (172.16.7.100) 10.366 ms 9.938 ms 9.546 ms
7 2hybridrustdam.hybridrustdam2.wleiden.net (172.16.7.100) 9.242 ms 9.700 ms 11.153 ms

comment:2 by ed, 8 years ago

Is een goed voorstel om dit routerings probleem te ondervangen.

comment:3 by rick, 8 years ago

Keywords: Leiderdorp removed
Location: Leiderdorp
Note: See TracTickets for help on using tickets.