Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#714 closed incident (fixed)

HybridTEYBartholomeus- Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Node HybridTEYBartholomeus is niet meer bereikbaar via HybridLijtweg1 en HybridLeeuwenhorst2. Ook de Nanostations zijn niet te bereiken. Lijkt op een probleem met de spanning / voeding.

Doordat deze node niet bereikbaar is valt ook de verbinding met HybridTEYBartholomeus weg.

Change History (3)

comment:1 by wouter, 8 years ago

HybridTeyBestuurscentrum (gemeentehuis) ligt plat. Ik heb een afspraak gemaakt en ik ga vandaag even kijken. HybridTeyBartholomeus (kerk) is inmiddels weer bereikbaar via een nieuwe link naar Leeuwenhorst2.

comment:2 by wouter, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De voeding van HybridTeyBestuurscentrum (gemeentehuis) was kapot en deze is vervangen. Node draait weer.

comment:3 by marc, 8 years ago

In Nagios nog wel down.Last Check Time: 09-19-2014 08:05:13
Dus dat komt wel goed neem ik aan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.