Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

Last modified 7 years ago

#714 closed incident (fixed)

HybridTEYBartholomeus- Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Node HybridTEYBartholomeus is niet meer bereikbaar via HybridLijtweg1 en HybridLeeuwenhorst2. Ook de Nanostations zijn niet te bereiken. Lijkt op een probleem met de spanning / voeding.

Doordat deze node niet bereikbaar is valt ook de verbinding met HybridTEYBartholomeus weg.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by wouter

HybridTeyBestuurscentrum? (gemeentehuis) ligt plat. Ik heb een afspraak gemaakt en ik ga vandaag even kijken. HybridTeyBartholomeus? (kerk) is inmiddels weer bereikbaar via een nieuwe link naar Leeuwenhorst2.

comment:2 Changed 7 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed

De voeding van HybridTeyBestuurscentrum? (gemeentehuis) was kapot en deze is vervangen. Node draait weer.

comment:3 Changed 7 years ago by marc

In Nagios nog wel down.Last Check Time: 09-19-2014 08:05:13
Dus dat komt wel goed neem ik aan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.