Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#706 new incident

HybridTeyBartholomeus ap-oost hangt na setting aanpassen

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

AP-Oost 172.17.125.5 is niet meer te pingen, nadat ik geprobeerd heb de setting voor Ping Watchdog aan te passen.

  • 172.17.125.5 is niet te pingen
  • 192.168.1.20 (aliasje aangemaakt, PF tijdelijk uitgezet) is niet te pingen.
  • /tools/find-nanostation ue0 vindt alleen de andere nano's

Is er nog iets wat ik kan doen, zonder opnieuw de toren in te moeten?

Change History (4)

comment:1 by huub, 10 years ago

Gebruik het nanostation alias om in te loggen. Alias ip uitrekenen uit MAC-adres (169.254.....), vier laatste hex cijfers omrekenen naar decimaal.
Nodeinterface alias geven 'in de buurt'.

Maar ik vrees dat de nano echt dood is, kijk maar, ook geen 169.254. :

HybridTEYBartholomeus# tcpdump -vvv -i ue0 | grep 169.254.
tcpdump: listening on ue0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.2 IPv4 (1) 169.254.83.224
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.3 IPv4 (1) 169.254.30.13
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.4 IPv4 (1) 169.254.20.99
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.16.3.98 IPv4 (1) 169.254.85.150
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.2 IPv4 (1) 169.254.83.224
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.3 IPv4 (1) 169.254.30.13
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.4 IPv4 (1) 169.254.20.99
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.16.3.98 IPv4 (1) 169.254.85.150
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.2 IPv4 (1) 169.254.83.224
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.3 IPv4 (1) 169.254.30.13
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.4 IPv4 (1) 169.254.20.99
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.16.3.98 IPv4 (1) 169.254.85.150
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.2 IPv4 (1) 169.254.83.224

comment:2 by wouter, 10 years ago

Ik kan 'm niet pingen op 169.254.19.58. Het WiFi-signaal is ook volledig weg. Het lijkt er inderdaad op dat 'ie zo dood is als een pier. Vreemd dat een nano na zo'n eenvoudige wijziging er zomaar mee kapt...

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: Teylingen added

comment:4 by rick, 9 years ago

Keywords: Teylingen removed
Location: Teylingen
Note: See TracTickets for help on using tickets.