Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#695 closed change (fixed)

Mailinglijst plat?

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik ontvang geen mails van de Beheer-lijst: mijn directe bericht aan de lijst en mijn wijziging in het ticketsysteem komen niet bij mij in de mail. Ook van de Vrijwilligers-lijst is de laatste mail van donderdag 28 augustus. Ik kan wel inloggen bij http://lijst.wirelessleiden.nl/mailman/private/beheer/, maar het laatste bericht is ook daar van 28 augustus.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by wouter

Melding door het ticketsysteem: Waarschuwing: De wijziging is opgeslagen, maar er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het verzenden van notificaties: (451, '4.7.1 Service unavailable - try again later', u'noreply@…')

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

hij doet het weer met dank aan Rick

Note: See TracTickets for help on using tickets.