Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#670 closed incident (fixed)

Hybridkempers signaal

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hybridkempers down volgens nagios. Kempers voor monitoring afgankelijk van watertoren, wellicht dat daar iets mis is eigenlijk...

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Gebruiker smitszondag@… laat weten:
"Hallo,
Helaas sinds enige dagen een storing in de internetverbinding via de Ap bij jachthaven Kempers aan de Westeinder bij Leimuiden.
De zender werkt goed en geeft een redelijk sterk en stabiel signaal maar er is geen internet verbinding.
Vanaf de betreffende jachthaven "zie" ik via mijn PowerWifi antenne de watertoren en Stenhuis Oost en West.
Die punten zijn echter meerdere kilometers verderop en helaas te zwak om te benutten.
In en rond de jachthaven wordt Wireless Leiden zeer gewaardeerd.
Dank hiervoor."

Uit de hand gelopen thttpd.log

Note: See TracTickets for help on using tickets.