Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#645 closed problem (fixed)

Gebrekkige verbinding tussen Victorkerk en Gouden Spar / optimalisatie

Reported by: pdrukker Owned by: Peter Drukker
Keywords: goudenspar / Victorkerk Cc:
Location: Generiek

Description

Het wil maar niet vlotten met de verbinding tussen Victorkerk (Internet) en Bungalowpark de Gouden Spar (via Leeuwenhorst). Van de oorspronkelijke snelheid blijft er op het park -met pieken en dalen- slechts een fractie over. Met name het jojo effect vwb de beschikbaarheid is zorgelijk.
Geklaagd wordt over enkele site's die veelal wel met acceptabele snelheid en frequentie doorkomen maar dat minder gebruikelijke sites niet of sporadisch kunnen worden geraadpleegd. (proxy-materie?)

Op het park wordt gebruik gemaakt van een hotspotserver (PF-sense). Deze is al eens afgekoppeld.Vervolgens is daarna, via een Draytek 2130n router, direct gekoppeld aan de lokaal op het park geplaatste Nanobridge 5M. Ook hier is geconstateerd dat een site als Google redelijk snel kon worden geraadpleegd maar dat de minder gebruikelijke site's nauwelijks waren te raadplegen.

Volgens de gebruikers op het bungalowpark was de snelheid goed te noemen voordat werd aangekoppeld op de bron bij de Sint Victorkerk. De eerste configuratie liep via bestuurscentrum Teylingen (als ik het goed heb).
In dit geval is het terug zetten naar de oude en meer betrouwbare optie wellicht verstandig en uit te gaan vinden waar de vertraging wordt veroorzaakt als de verbinding via de Sint Viktorkerk loopt.

Welke actie kan worden ingezet om dit probleem

Change History (11)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Er lijkt inderdaad iets raars te zitten in Leeuwenhorst1 die verbonden is met Link naar GoudenSpar?-NanoBridgeM5.
Krijg geen / niet constant internet. Ben er nog niet uit waarom.

 • Pen draait
  HybridLeeuwenhorst1# ps ax | grep 'pen'
   2545 ?? Is  0:00.26 [pen]
   2403  0- I   0:00.02 /bin/sh /usr/local/bin/pen_wrapper
   3982  1 R+  0:00.00 grep pen
  
  HybridLeeuwenhorst1# sockstat -4 | grep 'pen'
  root   pen    2545 3 tcp4  172.31.255.1:3128   *:*
  
  HybridLeeuwenhorst1# cat /var/log/messages | grep 'pen'
  Jun 23 19:27:55 HybridLeeuwenhorst1 pen_wrapper: INFO: New listing to be configured '172.16.18.18:3128[[BR]]
   172.17.39.1:3128 172.18.128.1:3128 172.17.14.1:3128 172.17.10.1:3128 172.17.7.1:3128 172.17.22.1:3128[[BR]]
   172.16.3.93:3128 172.23.25.1:3128 172.17.97.1:3128 172.17.119.1:3128 172.17.89.1:3128 172.17.34.1:3128[[BR]]
   172.17.87.1:3128 172.17.86.1:3128 172.20.8.1:3128 172.17.95.1:3128 172.17.9.1:3128 172.17.169.1:3128'
  
  HybridLeeuwenhorst2# ps ax | grep 'pen'
  35543 ?? Is   0:00.25 [pen]
   1919 u0- I    0:04.14 /bin/sh /usr/local/bin/pen_wrapper
  35595  0 S+   0:00.01 grep pen
  
  HybridLeeuwenhorst2# sockstat -4 | grep 'pen'
  root   pen    35543 3 tcp4  172.31.255.1:3128   *:*
  
 • Testen van internet mislukt.
  HybridLeeuwenhorst1# fetch -o /dev/null http://nu.nl
  ^Cfetch: transfer interrupted
  
 • Link naar eerst geconfigureerde proxy werkt.
  HybridLeeuwenhorst1# ping -t3 172.16.18.18
  PING 172.16.18.18 (172.16.18.18): 56 data bytes
  64 bytes from 172.16.18.18: icmp_seq=0 ttl=59 time=8.213 ms
  64 bytes from 172.16.18.18: icmp_seq=1 ttl=59 time=8.446 ms
  64 bytes from 172.16.18.18: icmp_seq=2 ttl=59 time=14.034 ms
  
  --- 172.16.18.18 ping statistics ---
  3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
  round-trip min/avg/max/stddev = 8.213/10.231/14.034/2.691 ms
  
 • Op leeuwenhorst2 werkt het wel.
  HybridLeeuwenhorst2# fetch -o /dev/null http://nu.nl
  /dev/null                   100% of  89 kB 1084 kBps
  
  Jun 23 19:47:42 HybridLeeuwenhorst2 pen_wrapper: INFO: New listing to be configured '172.16.18.18:3128[[BR]]
   172.17.119.1:3128 172.18.128.1:3128 172.23.25.1:3128 172.17.7.1:3128 172.17.39.1:3128 172.20.8.1:3128[[BR]]
   172.17.89.1:3128 172.16.3.93:3128 172.17.97.1:3128 172.17.86.1:3128 172.17.34.1:3128 172.17.14.1:3128[[BR]]
   172.17.169.1:3128 172.17.87.1:3128 172.17.10.1:3128 172.17.22.1:3128 172.17.9.1:3128'
  
  HybridLeeuwenhorst2# ps ax | grep 'pen'
  35543 ?? Is   0:00.25 [pen]
   1919 u0- I    0:04.14 /bin/sh /usr/local/bin/pen_wrapper
  35595  0 S+   0:00.01 grep pen
  HybridLeeuwenhorst2# sockstat -4 | grep 'pen'
  root   pen    35543 3 tcp4  172.31.255.1:3128   *:*
  
  HybridLeeuwenhorst2# ./speedtest-cli 
  Retrieving speedtest.net configuration...
  Retrieving speedtest.net server list...
  Testing from Ziggo (213.125.198.99)...
  Selecting best server based on ping...
  Hosted by NFOrce Entertainment B.V. (Amsterdam) [25.69 km]: 145.515 ms
  Testing download speed........................................
  Download: 28.98 Mbits/s
  Testing upload speed..................................................
  Upload: 3.48 Mbits/s
  
Last edited 6 years ago by ed (previous) (diff)

comment:2 Changed 6 years ago by pdrukker

Hi Ed,

Bedankt dat jij al enige aandacht hebt geschonken aan het probleem.

De sponsor heeft de nodige druk op de ketel gezet omdat hij voor de opening van het toeristenseizoen staat.
Om de continuiteit zoveel mogelijk veilig te stellen, heb ik besloten om -tijdelijk- de uplink vanaf de Victortoren beschikbaar te stellen aan de sponsor (GoudenSpar?).
Dit geeft - ons als - WirelessLeiden? de ruimte om rustig te werken aan een uitgebalanceerde Leeuwenhorst-node. De werkzaamheden die samenhangen met deze aanpassing zijn inmiddels door mij ingang gezet.
Dit heeft als resultaat dat de St.Victor-node tijdelijk buiten bedrijf wordt gesteld.

Vr. groet,

Peter Drukker

comment:3 Changed 6 years ago by rvanswol

Erg jammer, ik gebruikte de proxy op de stvictor, over naar voorhout.

In Noordwijk heb ik een internet 30/3 aansluiting beschikbaar voor de leeuwenhorst, echter er staan heden geen Nanostations richting het zuiden vanuit de leeuwenhorst.

Er loopt ook nog een aanvraag voor glasvezel op dit adres, deze komt er waarschijnlijk pas veel later.

comment:4 Changed 6 years ago by ed

Wellicht iets te maken met de firewall / rules. Interface wlan0 wordt zowel als Accesspoint als interlink gebruikt naar Leeuwenhorst2. Daarnaast is interface ue0 een interlink naar hybridgraficall en deze staat ook
tussen de firewall rules.

HybridLeeuwenhorst1# pfctl -s rules
pass quick on lo0 all flags S/SA keep state
pass all flags S/SA keep state
block return out on ue0 inet from any to ! 172.16.0.0/12
block return out on wlan0 inet from any to ! 172.16.0.0/12
pass out on ue0 inet proto tcp from <wlportal> to ! 172.16.0.0/12 port = http flags S/SA keep state
pass out on ue0 inet proto tcp from <wlportal> to ! 172.16.0.0/12 port = https flags S/SA keep state
pass out on wlan0 inet proto tcp from <wlportal> to ! 172.16.0.0/12 port = http flags S/SA keep state
pass out on wlan0 inet proto tcp from <wlportal> to ! 172.16.0.0/12 port = https flags S/SA keep state

comment:5 Changed 6 years ago by ed

Voorstel;

Leeuwenhorst 1 + 2 interlink niet via Wlan0 te laten lopen maar
een interlink alias aan te maken en de link via de switch te laten lopen.

comment:6 Changed 6 years ago by huub

Wat betreft firewall rules: op Leeuwenhorst staan geen ap's meer, dus firewall moet helemaal niet aanstaan. Dit is een bug in gformat, daarover is al een ticket gemaakt.
Dus bij /tools/wl-config update van configuratie wordt een configuratie MET firewall geladen, die met het handje moet worrden uitgezet.

comment:7 Changed 6 years ago by huub

Wat betreft routering:
zowel de link naar GoudenSpar? als naar StVictor? zijn (waren) beide geconfigureerd op Leeuwenhorst1: vr1 en vr2, De verbinding van Gouden Spar naar StVictor? zou danook geen last moeten hebben van een firewall op Leeuwenhorst1/2 of van een niet-maximale verbinding via wlan0 tussen LH1 en LH2.

comment:8 Changed 6 years ago by huub

Ik begrijp dat er nu een directe link gemaakt is van StVictor? naar GOudenSpar. Mooi dat die directe link gemaakt kan worden, kennelijk toch een zichtlijn. Dat is een prima, permanente oplossing (aannemende dat de link voldoende bandbreedte geeft).
We kunnen een tweede link naar Leeuwenhorst1 maken, zodat StVictor? weer in wleiden.net hangt. Op dit moment kunnen we niets op afstand monitoren bij StVictor?.
Nieuwe configuratie staat ook nog niet in genesis.

comment:9 Changed 6 years ago by huub

Zie ook ticket #606

comment:10 Changed 6 years ago by huub

Mogelijk heeft dit te maken met de Ziggo modem bug. Maar omdat StVictor? is losgekoppeld van het wleiden netwerk kunnen we hier niets mee, wacht op actie Peter.

comment:11 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Er is hard gewerkt om de oude configuratie te herstellen; er is een probleem met het Ziggo modem opgelost en er is vastgesteld dat er een prima verbinding is met de Gouden Spar. De problemen zitten nu nog in de pfSense router bij GS, maar dat is niet ons pakkie an.

Note: See TracTickets for help on using tickets.