Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#63 closed incident (fixed)

update knopje werkt niet (meer?)

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

http://132.229.112.21/config/iris/node/FreeBSD/8.0-RELEASE/
geeft een oude versie van de configuraties (november) en de update knop doet het niet.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het werkt weer, met dank aan Richard!

Note: See TracTickets for help on using tickets.