Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#60 closed problem (fixed)

/nagios/pnp/index.php was not found on this server.

Reported by: huub Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nagios 'services' pagina:

Bij klikken op de rode icoontjes achter de node naam krijg ik een foutmelding:

The requested URL /nagios/pnp/index.php was not found on this server.

Icoontje verwijst naar bijv.
http://sunfire.wirelessleiden.nl/nagios/pnp/index.php?host=Zwaluwak

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

De reden dat deze niet werkte is dat de rrd files de var partitie deden vol lopen.

Ik heb getracht pnp weer aan te zetten. nagios logt naar de rrd file, dus of dit probleem nog steeds valide is weten we in een paar weken.

Echter is de vernieuwde front end versie van pnp niet werkend vanuit ports. Zie link in voorgaande post

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

het werkt weer!

Note: See TracTickets for help on using tickets.