Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#565 closed incident (fixed)

HybridStJan: repeaters Zuidbuurtsweg 34 niet bereikbaar

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

De repeaters aan de Zuidbuurtseweg 34 zijn niet bereikbaar. Geen ping.

Change History (3)

comment:1 by rick, 10 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

Zal van het weekend even nakijken, vermoed dat de stekker eruit ligt.

comment:2 by rick, 10 years ago

Vergeet elke keer langs te fietsen, gevraagd of mijn moeder een keertje kan kijken.

comment:3 by rick, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Werkt al bijna 1 jaar weer. Ticket vergeten te sluiten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.