Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#525 closed incident (wontfix)

ProxyKwvdeKaag - http: socket timeout after 10 seconds

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Kaag Cc:
Location: Generiek

Description

Proxykwvdekaag geeft melding (hard state) dat service http probleem heeft

Change History (2)

comment:1 by mbreet, 10 years ago

Type: changeincident

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

We hebben nog twee 'echte' proxies in het netwerk hangen, op adsl-internetverbindingen. Daar draait geen thttpd op (minimale hardware). Nagios kent alleen nodes, waar wel thttpd op hoort te draaien ivm captive portal. Nagios checks gaan per groep van hosts. Er is geen aparte groep 'proxies' gedefinieerd, de proxies hobbelen mee in de nodes-groep.
Het kan dus wel opgelost worden maar we kunnen ook onthouden dat die http-melding niet erg is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.