Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#511 closed change (fixed)

Website dode links naar webcams

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De links naar de webcams op de watertoren werken niet meer, terwijl de webcams wel operationeel zijn en er zelfs al een ei gelegd is, kijk maar:
http://webcams.anywi.com/examples/watertoren2.html

Change History (2)

comment:1 by rene, 10 years ago

Wordt naar gekeken. Voor de volledigheid alvast:

De url's van de webcams bij de slechtvalken in Aalsmeer.

http://webcams.anywi.com/examples/watertoren2.html
http://webcams.anywi.com/examples/watertoren3.html
http://webcams.anywi.com/examples/watertoren4.html

comment:2 by ed, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Van deze pagina http://www.wirelessleiden.nl/webcams de links gecontroleerd
en alle webcams zijn online...de vogel zit op dit moment lekker buiten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.