Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#510 reopened change

Website partners verouderd

Reported by: huub Owned by: rene
Keywords: website Cc:
Location: Generiek

Description

De lijst met partners op de website is hopeloos verouderd. Updaten dringend gewenst.

Change History (3)

comment:1 by rene, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De partners naar beste weten bijgewerkt en dode links (naar niet meer bestaande partners) verwijderd.

Ik blijf open staan voor suggesties, maar sluit het ticket.

comment:2 by rene, 9 years ago

Keywords: website added
Resolution: fixed
Status: closedreopened

Er blijken nog een paar omissies te zijn.

  • De nodes aan de Westeinder met Henk overleggen.
  • Sonsors en websites kerken (doublures?)
  • Nagaan of er logo's bij gezet kunnen worden. Dat kon wel toen we naar Drupal overgingen.

Daarom heropen ik het ticket.

comment:3 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.