Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#508 new change

link packet loss metingen

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Met sessies over langere paden zoals Rick -> Herman valt het me op dat de links niet stabiel zijn, routing flipt regelmatig, vermoedelijk door packet loss op enkele links.

rvdzwet-asus (0.0.0.0)                                                                                                Tue Mar 25 07:35:04 2014
Keys: Help  Display mode  Restart statistics  Order of fields  quit
                                                                                                   Packets        Pings
 Host                                                                                               Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. 192.168.42.20                                                                                          0.0% 1222  0.9  9.3  0.8 114.8 17.2
 2. 2hybridrick2.hybridrick.wleiden.net                                                                               0.0% 1222  1.1 10.0  0.9 165.9 18.1
 3. 2hybridrick.hybridhaagwijk.wleiden.net                                                                             0.7% 1222  5.6 113.8  2.9 9457. 847.2
 4. 2hybridhaagwijk.hybridajsoft1.wleiden.net                                                                            1.8% 1222  45.4 107.5  4.7 9378. 819.4
  2hybridhaagwijk.hybridroc1.wleiden.net
 5. 2hybridajsoft1.hybridrobijn.wleiden.net                                                                             3.2% 1222  29.0 112.0  5.9 9294. 822.8
  2hybridroc1.hybridroc2.wleiden.net
  2hybridroc1.hybridzijloever.wleiden.net
 6. 2hybridrobijn.hybridrobijn3.wleiden.net                                                                             3.8% 1222 197.8 119.8  7.5 9210. 829.4
  2hybridroc2.hybridztwdorpskerk.wleiden.net
  2hybridzijloever.hybridsom1.wleiden.net
 7. 2hybridrobijn3.hybridunigor1.wleiden.net                                                                            7.9% 1222 116.3 110.5  8.5 9127. 795.3
  2hybridztwdorpskerk.hybridstjan.wleiden.net
  2hybridsom1.hybridsom2.wleiden.net
 8. 2ring.hybridunigorn.wleiden.net                                                                                 8.5% 1222  33.6 142.8  8.5 10047 938.7
  2hybridstjan.hybridztwrijneke.wleiden.net
  2hybridsom2.hybridpsycho.wleiden.net
 9. 2hybridunigorn.hybridkaag2.wleiden.net                                                                             10.3% 1222  15.6 151.7 11.1 9964. 957.3
  2hybridztwrijneke.hybridhmkerk.wleiden.net
  2ring.hybridunigorn.wleiden.net
10. 2hybridkaag2.hybridwatertoren2.wleiden.net                                                                           10.3% 1221  47.3 146.4 13.3 9880. 927.9
  2hybridwatertoren2.hybridstbavo2.wleiden.net
  2hybridunigorn.hybridkaag2.wleiden.net
11. 2ring.hybridwatertoren1.wleiden.net                                                                              10.1% 1221  24.9 149.0 12.9 9796. 941.1
  2hybridkaag2.hybridwatertoren2.wleiden.net
12. hybridherman.wleiden.net                                                                                    10.2% 1221  28.1 168.2 15.9 10086 957.9
  2ring.hybridwatertoren1.wleiden.net

Links zouden op een of andere manier gemeten moeten worden en liefst ook nog gemonitord.

Change History (1)

comment:1 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.