Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#497 new change

HybridHMKerk bullet2 plaatsen

Reported by: henk Owned by: Henk
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

Bullet M2 richting oost (Wijde Aa) moet nog geplaatst worden.
Kabel en antenne zijn al gereed.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Summary: Bullet HMKerk plaatsenHybridHMKerk bullet2 plaatsen
Type: service requestchange

comment:3 Changed 5 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem removed
Location: Westeinder

comment:4 Changed 5 years ago by rick

Location: WesteinderKaag
Note: See TracTickets for help on using tickets.