Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#49 closed incident (wontfix)

routering naar proxy4

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Haagwijk kan proxy4 pingen, AJSoft2 idem. Maar AJsoft1 stuurt zijn pakjes via Haagwijk naar proxy4 en die komen niet terug.
Maar vanaf NodeHuub?:
CNodeHuub# traceroute proxy4
traceroute to proxy4.wleiden.net (172.16.2.254), 64 hops max, 40 byte packets

1 2huub.CNodeVosko2.wLeiden.NET (172.16.0.13) 2.194 ms 2.015 ms 2.076 ms
2 2vosko.CNodeRobijn.wLeiden.NET (172.16.3.114) 3.611 ms 3.491 ms 3.413 ms
3 2robijn.CNodeAJSoft1.wLeiden.NET (172.16.1.33) 5.062 ms 4.957 ms 5.934 ms
4 2ajsoft.CNodeHaagwijk.wLeiden.NET (172.16.1.157) 6.385 ms 6.748 ms 6.310 ms
5 2AJSoft.CNodeLivingLab.wLeiden.NET (172.16.2.241) 7.116 ms 7.005 ms 6.932 ms
6 proxy4 (172.16.2.254) 7.795 ms 7.886 ms 10.554 ms

Change History (4)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

Je kan inderdaad niet van ajsoft1 naar proxy4 pingen (of naar livinglab, welke er voor hangt). Bij een reboot van haagwijk kun je ongeveer 2 minuten van ajsoft1 naar proxy4 komen. Dit probleem is iets ruimer. Er wordt helemaal geen verkeer gerouteerd over Haagwijk.

Er is wel verkeer mogelijk van en naar haagwijk, echter niet er overheen. Probleem is dat Lvrouted op link niveau werkt. Je kan gewoon van ajsoft1 komen bij haagwijk. Wat genoeg is voor lvrouted.

heb haagwijk drie keer gereboot, en drie keer deed de routering het voor twee minuten.

De routing tabel is gewoon gevuld.

De data:

CNodeHaagwijk# reboot
Connection to haagwijk.wleiden.net closed by remote host.
Connection to haagwijk.wleiden.net closed.

Proxy62# ssh ajsoft1

CNodeAJSoft1# ping proxy4
PING proxy4.wleiden.net (172.16.2.254): 56 data bytes
36 bytes from 2ajsoft.CNodeHaagwijk.wLeiden.NET (172.16.1.157): Destination Host Unreachable
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst

4 5 00 5400 1cfd 0 0000 40 01 00f0 172.16.1.158 172.16.2.254

C
--- proxy4.wleiden.net ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

CNodeAJSoft1# ping proxy4
PING proxy4.wleiden.net (172.16.2.254): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=0 ttl=62 time=3.124 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=1 ttl=62 time=3.143 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=2 ttl=62 time=3.125 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=3 ttl=62 time=3.287 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=4 ttl=62 time=3.228 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=5 ttl=62 time=3.265 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=6 ttl=62 time=3.194 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=7 ttl=62 time=3.260 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=8 ttl=62 time=3.145 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=9 ttl=62 time=3.232 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=10 ttl=62 time=3.045 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=11 ttl=62 time=3.176 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=12 ttl=62 time=4.572 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=13 ttl=62 time=3.182 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=14 ttl=62 time=3.152 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=15 ttl=62 time=3.198 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=16 ttl=62 time=3.193 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=17 ttl=62 time=3.281 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=18 ttl=62 time=3.244 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=19 ttl=62 time=3.188 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=20 ttl=62 time=3.195 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=21 ttl=62 time=3.082 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=22 ttl=62 time=3.246 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=23 ttl=62 time=3.179 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=24 ttl=62 time=3.331 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=25 ttl=62 time=3.186 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=26 ttl=62 time=3.158 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=27 ttl=62 time=3.157 ms
C
--- proxy4.wleiden.net ping statistics ---
125 packets transmitted, 28 packets received, 77.6% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.045/3.242/4.572/0.263 ms

CNodeAJSoft1# ssh haagwijk

CNodeHaagwijk# route get ajsoft2

route to: CNodeAJSoft2

destination: network.AJSoft2.wLeiden.NET

mask: 255.255.255.0

gateway: 2haagwijk.CNodeAJSoft1.wLeiden.NET

interface: vr2

flags: <UP,GATEWAY,DYNAMIC,DONE,PROTO3>

recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec mtu weight expire

0 0 0 0 1500 1 3359

CNodeHaagwijk# route get ajsoft1

route to: CNodeAJSoft1

destination: network.AJSoft1.wLeiden.NET

mask: 255.255.255.0

gateway: 2haagwijk.CNodeAJSoft1.wLeiden.NET

interface: vr2

flags: <UP,GATEWAY,DYNAMIC,DONE,PROTO3>

recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec mtu weight expire

0 0 0 0 1500 1 3347

CNodeHaagwijk# route get livinglab

route to: CNodeLivingLab

destination: network.LivingLab?.wLeiden.NET

mask: 255.255.255.0

gateway: 2Haagwijk.CNodeLivingLab.wLeiden.NET

interface: vr1

flags: <UP,GATEWAY,DYNAMIC,DONE>

recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec mtu weight expire

0 0 0 0 1500 1 0

comment:2 Changed 10 years ago by richardvm

IK HEB LVROUTED UITGEZWET OP HAAGWIJK. Bij sluiten van deze ticket graag een PM aan mij, of zet hem welf weer aan (/etc/rc.conf).

comment:3 Changed 10 years ago by richardvm

Niet leuk.

Verkeer van ajsoft naar proxy4 komt gewoon aan op proxy4 (zoals eerder opgemerkt). Echter het verkeer terug wordt over de interlink van livinglab naar haagwijk gestuurd door livinglab. Echter komt dit verkeer niet aan op haagwijk.

comment:4 Changed 10 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

routeringprobleem door het gebruik van a-Wandy op de interlink LivingLab?-Haagwijk bij NodeLivingLab?.
Op termijn NodeLivingLab? voorzien van een standaard configuratie met nanostations.

Note: See TracTickets for help on using tickets.