Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#469 closed change (fixed)

HybridKaag2 nanobridge en nanostation omruilen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De link Kaag2 naar WSVLisse gaat het niet worden (teveel bomen); het is zinvol om de bridge en de nano2 (ap voor de pont etc) om te wisselen.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 Changed 7 years ago by wouter

Ik ben de foto's en de Yaml aan het bekijken en ik heb toch nog een paar vragen. Ik zie het volgende:

  • Twee Bridges: één op de eigen mast en één op een telecommast.
  • Twee coax-schotels
  • Drie Stations: één 2M en twee 5

Ik kan de IL-N en de Station 2M vanaf hier niet benaderen, de rest wel.

Vragen:

  • Is die bridge op die telecommast de nieuwe IL-N?
  • Zitten beide coax-schotels op hetzelfde mini-PCI-kaartje als AP voor de buurt? Ik zie geen Bullet is de Yaml staan.
  • Wil je de fysieke locatie van de Bridge op de telecommast en de Station2M op de eigen mast omwisselen?
  • Wil je verder nog iets met die Bridge, bijvoorbeeld als vervanger van de Station5 van de link naar UnigorN?

comment:3 Changed 7 years ago by wouter

Omruilactie wordt donderdag 17 april uitgevoerd.

  • NanoStation? M2 gaat naar locatie van IL-N op telecommast, richting pont.
  • NanoBridge? van IL-N gaat, inclusief steun, naar de WLeiden-mast en wordt ingezet als vervanger van de NanoStation? 5 van de link naar UniGorN. NanoStation? 5 wordt verwijderd en gaat terug naar Leiden.
  • Coax-schotels worden gedraaid, zodat deze twee richting de Kagerplassen stralen en niet meer richting de pont.
Last edited 7 years ago by wouter (previous) (diff)

comment:4 Changed 7 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed

Is geregeld. De link naar UniGorN is aanzienlijk verbeterd. In overleg met Aad is besloten de NanoStation? M2 niet te verplaatsen: de brug over de A44 is belangrijker dan de pont naar het eiland en de brug is vanaf de wleiden-mast beter te zien. De kabel naar de telecommast ligt er nog, zodat er later eventueel een Loco M2 kan komen voor dekking richting pont.

Metingen op het water moeten uitwijzen of die oude gaasantennes aan het kaartje nog voldoen. Die NanoStations? zijn volgens mij veel krachtiger, zelfs die Loco's.

Note: See TracTickets for help on using tickets.