Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#467 closed incident (fixed)

HybridVosko1 en HybridVosko4 down

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Deze Vosko's lijken de geest te hebben gegeven:

HybridVosko1-vr1: CRITICAL - Host Unreachable (172.16.16.58)
HybridVosko1-vr2: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.26.2)
HybridVosko1.wleiden.net.: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.174.1)
HybridVosko4-vr1: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.26.3)
HybridVosko4.wleiden.net.: CRITICAL - Time to live exceeded (172.17.0.18)

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Summary: vosko's 1 en 4 downHybridVosko1 en HybridVosko4 down

vosko4 zit 'achter' vosko1, dus als vosko1 niet bereikbaar is, vosko4 idem.
Op vosko1 was lvrouted gestopt, herstart. Startregeltje toegevoegd aan crontab.
Uptime is overigens 281 dagen.
Opmerking: ik heb de titel van het ticket gewijzigd, het is handig om de 'officiele' nodenaam te gebruiken. Dan kunnen we makkelijker overzichtjes maken van de ticket-geschiedenis van een node.

Note: See TracTickets for help on using tickets.