Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#465 new change

Webcams pages werken niet met HTTPS website

Reported by: rick Owned by:
Keywords: website Cc:
Location: Generiek

Description

Nieuwe firefox staat geen iframe HTTP iframe meer toe op een HTTPS website.

Change History (2)

comment:1 by ed, 10 years ago

Voorbeeld van een https link
https://www.wirelessleiden.nl/webcam-leeuwenhorst

Firefox geeft aan dat het insecure is doordat er een mix is van https pagina en http content.
Via onderstaande link is de uitleg te vinden.
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-does-content-isnt-secure-affect-my-safety?as=u&utm_source=inproduct

Getest met OSX 10.9.4 en FireFox versie 31.0

Last edited 10 years ago by ed (previous) (diff)

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: website added
Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.