Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#46 closed incident (fixed)

NodeDeClercq routeert niet naar Roomburgh3

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hoewel er een prima a-link is tussen DeClercq? en Roomburgh3 en ik in /tmp een packet zie van 172.16.3.130 (Roomburgh3) is er geen overeenkomstige tree in /tmp.
Na herstarten van lvrouted is de tree er wel. Waarom wordt (werd) die weggegooid?

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

Heb je een manier gevonden om dit te herproduceren? kon niks vindne in de logs van declercq. Na een reboot zijn er gewoon drie packet files, en drie tree files.

CNodeDeClercq# ls /tmp/

.ICE-unix lvrouted.mytree lvrouted.tree-172.16.3.130
.X11-unix lvrouted.packet-172.16.3.101 lvrouted.tree-172.16.3.229
.XIM-unix lvrouted.packet-172.16.3.130 vi.recover
.font-unix lvrouted.packet-172.16.3.229
lvrouted.log lvrouted.tree-172.16.3.101

comment:2 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.