Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#459 closed incident (fixed)

HybridStBavo1 / HybridKWVdeKaag link configuratie of richting nanostations

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De link StBavo1 - KWVdeKaag doet het tegenwoordig veel slechter dan direct na de bouw.

StBavo1:
De nanostation bij stbavo1 il-w.stbavo1 (b)lijkt een betere verbinding te kunnen maken met Kaag2 dan met KWVdeKaag, terwijl op Kaag2 een gewone Nano5 staat en bij KWV een nanobridge, nog afgezien van de verschillende richtingen.
Op Kaag2 (il-z) meet ik -69 dB voor il-w.stbavo1
Op KWVdeKaag (kwvkaag-oost) meet ik -82 dB voor il-w.stbavo1

KWVdeKaag:
De nanobridge 'oost' bij KWVdeKaag geeft vergelijkbare signaalsterkten voor il-w.stbavo1 (-82) en voor il-z.kaag2 (-83). Dat is merkwaardig gezien de verschillende richtingen (zit een hoek van pakweg 80 graden tussen) en de grotere afstand naar de Kaag.

Mogelijk is de nanostation bij StBavo1 gedraaid bij de herfststormen? Of toch de kabeltjes verwisseld?

Change History (3)

comment:1 by wouter, 10 years ago

Ik denk dat de kabeltjes bij StBavo best weleens verwisseld zouden kunnen zijn. Ik kan mij vaag herinneren dat er bij de bouw van StBavo al twijfel over was.

comment:2 by rick, 10 years ago

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:3 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dit is kennelijk een dubbelticket. Nanostation was gedraaid, staat weer goed en nu hopelijk wel vast (slangenklemmen).

Note: See TracTickets for help on using tickets.