Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 10 years ago

#457 closed incident (fixed)

gebruikersmelding: geen dhcp op aantal nodes

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Mark Duivesteijn laat weten:

Ik wilde vandaag op het Wireless Leiden netwerk met mijn mobiele toestel, maar op sommige nodes werkte dit niet.
Bij het station pakte hij er wel 1 op, en ik zal er vandaag nog een paar uitproberen.
Maar misschien hebben jullie er een verklaring voor?

De foutmelding die ik zie is dat mijn toestel geen ip-adres heeft gekregen.

don't work:
ap-WirelessLeiden-stadhuis-no
ap-WirelessLeiden-stadhuis-z
il-o.stadhuis.wleiden.net
ap-WirelessLeiden-Cetim1
ap-WirelessLeiden-Victoria
il-nw.stadhuis.wleiden.net

work:
ap-WirelessLeiden-VC3

m.v.g.
Mark Duivesteijn
Burgsteeg 1-C

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Op Stadhuis was /var weer eens volgelopen.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Op Stadhuis was /var filesysteem volgelopen ==> reboot
Bij Victoria zijn twee actieve gebruikers, dus ogenschijnlijk geen dhcpd probleem.
Op CeTIM1 staan drie leases 'active', hoewel de lease time verstreken is. Na herstarten van isc-dhcpd geen actieve leases meer.

comment:3 by huub, 10 years ago

Gebruiker bevestigt dat 'het werkt'.

Note: See TracTickets for help on using tickets.