Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#452 closed change (fixed)

HybridBoterhuis webinterface Bullet 172.17.32.2 niet toegankelijk

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

De webinterface van de Bullet van de omni (ap2) op 172.17.32.2 is ontoegankelijk: verschillende varianten van het bekende wachtwoord werken niet. Als niemand het wachtwoord weet, dan zal deze even ter plaatse een factory-reset en een nieuwe configuratie moeten krijgen.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 Changed 7 years ago by wouter

Keywords: Teylingen added; KaagEnBraassem removed

comment:3 Changed 6 years ago by wouter

De Bullet is vervangen en werkt weer. Oude Bullet blijkt bij nader inzien niet kapot en kan (na testen) elders weer ingezet worden.

comment:4 Changed 6 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.