Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#422 closed incident (wontfix)

Meerdere hosts vanaf vergelijkbaar tijdstip errors

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In nagios is een zee van rood te zien. Kijkend naar de duur is dat allemaal vanaf bepaald moment, waardoor ik vermoed dat er wellicht sprake is van onderlinge afhankelijkheden.

Hieronder overzicht van hosts die nu problemen hebben:

(Muv hybridrijneke waarvoor ik al apart ticket heb gemaakt)

  • hybridwatertoren2 + 1
  • hybridkudelstaart
  • hybridkempers

-hybridkaag2

  • hybridstenhuis1
  • hybridwbrotary
  • hybridherman

Alle nodes hebben probleem met services http & ssh.
Allemaal 'critical socket timeout after x seconds

Is op moment van melden uur en korter. Ergens een change geweest?

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Deze nodes zijn allemaal afhankelijk van Kaag2. Er is een (1) link van Kaag2 naar de Westeinder (watertoren). Als er een probleem is bij Kaag2 werkt dat dus ogenschijnlijk dramatisch door. In werkelijkheid gebruiken deze nodes de internetverbinding bij de watertoren, dus grote kans dat de gebruikers er niets van hebben gemerkt.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.