Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#415 closed change (fixed)

Coordinaten bij JorisDeWitte niet goed

Reported by: rick Owned by: rene
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In r12526 is de config gemaakt, echter de coordinaten staan niet goed. Zie ook het resultaat op:

https://maps.google.nl/?q=http://wirelessleiden.nl/config/create/network.kml

Change History (1)

comment:1 by rene, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Aangepast:

lat. = 52.194433
long.= 4.478018

x = 928360
y = 467757

Wel raar dat het niet klopte, want in mijn lokale kopie van Genesis stond het goed!

Note: See TracTickets for help on using tickets.