Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#402 closed incident (fixed)

HybridRick.wleiden.net CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

Reported by: mbreet Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nodes HybridRick.wleiden.net en HybridRick2.wleiden.net lijken down (DOWN

(for 5d 6h 58m 14s))

Change History (3)

comment:1 by rick, 9 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

routing lijkt async te gaan, de nodes en de link zelf is wel op.

comment:2 by rick, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Na een reboot van lvrouted op hybridrick2 doet alles het weer. Root cause unknown.

comment:3 by huub, 9 years ago

Op Haagwijk heeft Rene onlangs de usb-lan adapters vervangen, zonder te rebooten vziw. Ik denk dat lvrouted de opnieuw tot leven gewekte interface niet heeft opgemerkt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.