Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#400 closed change (fixed)

tey-Bestuurscentrum PoE-blokje vervangen.

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Slecht contact van de stekkers in het PoE-blokje van het Bestuurscentrum hebben tot een onderbreking van de internetverbinding (Ziggo Zakelijk) geleid. De verbinding werkt inmiddels weer, maar voor de zekerheid is het vervangen van het PoE-blokje gewenst.

Change History (2)

comment:1 by wouter, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik ben in de toren geweest en heb het PoE-blokje vervangen. Toen ik het blokje van dichtbij bekeek, was de oorzaak van de storing duidelijk: bij het contact 'POE' waren de middelste pennetjes zo goed als weggevreten. Het is een wonder dat de verbinding nog functioneerde. De stekkers aan de kabels zagen er nog goed uit.

Ik heb de internetsnelheid getest en deze voldoet precies aan het abonnement: 40 down en 4 up. Voor abbo-details, zie ops/nodes/tey-Bestuurscentrum.

comment:2 by ed, 9 years ago

Keywords: Teylingen added
Note: See TracTickets for help on using tickets.