Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#382 closed service request (fixed)

Haagwijk: verwijder / vervang usb-lan adapter

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij Haagwijk zijn twee usb-lan adapters aanwezig, waarvan er een gebruikt wordt voor de link naar Rick. Deze stond te flapperen. Het is een niet-standaard AMDtek (die doen het overigens meestal wel goed); de andere is een Davicom 10 Mbps, niet gebruikt maar veroorzaakt mogelijk wel het flapperen.
Ik heb deze adapter uitgezet:
HybridHaagwijk# usbconfig -u 0 -a 2 power_off
HybridHaagwijk# usbconfig
ugen0.1: <OHCI root HUB AMD> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=SAVE
ugen1.1: <EHCI root HUB AMD> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE
ugen1.2: <USB To LAN Converter ADMtek> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
ugen0.2: <USB Network Controller vendor 0x0fe6> at usbus0, cfg=255 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=OFF

Bij gelegenheid deze adapter verwijderen en de andere adapter misschien vervangen door een standaard ASIX-type

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

adapters zijn door Rene vervangen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.