Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#378 closed incident (fixed)

kan niet inloggen op de website

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik kan niet inloggen op de website.
Ik krijg de melding
"Failed to bind to ldap server".
Ik heb geen idee wat dit betekent.

Het inloggen lukt hier op 'beheer' wel.

Change History (5)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

voor mij idem. Zal wel betekenen dat ldap eruit ligt.

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Login voor ticket systeem gaat ook via LDAP, dus lijkt of Drupal stuk is.

comment:3 Changed 7 years ago by rene

Ik heb eens een Google search gedaan en die leidt onder meer naar

https://drupal.org/node/1607810

Helaas ben ik geen techneut, maar misschien kan een van de techneuten hier eens naar kijken?

comment:5 Changed 7 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het werkt nu dus weer, met dank aan Rick.
Ik sluit het ticket.

Note: See TracTickets for help on using tickets.