Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#364 closed problem (wontfix)

Routering Rustdam werkt niet

Reported by: ad Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De node is nog wel te bereiken maar de routering werkt niet goed.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

de routering is niet erg stabiel. Daar is op korte termijn niet zoveel aan te doen. Op dit moment is rustdam. Bijv. vanaf nodehuub, zie onder. Er zijn verschillende routes naar rustdam en af en toe verandert het pad.
Ik denk dat we hier te maken hebben met een 'probleem' en geen 'incident'. M.a.w. vraagt om analyse en mogelijk aanpassing van routering of interlinks.

HybridHuub?.wleiden.net. (0.0.0.0) Sun Oct 13 15:12:12 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

 1. 2hybridhuub.hybridvosko2.wleiden 4.1% 857 1.4 1.3 1.2 5.6 0.4
 2. 2ring.hybridvosko3.wleiden.net 6.9% 857 3.0 3.0 1.7 29.4 1.1
  2hybridvosko2.hybridrabo1.wleiden.net
 3. 2hybridvosko3.hybridplantsoen.wl 8.1% 857 4.5 4.7 3.6 23.4 0.9
  2hybridvosko3.hybridstadhuis.wleiden.net 2hybridrabo1.hybridsom2.wleiden.net
 4. 2hybridplantsoen.hybridroc1.wlei 11.4% 856 7.2 7.6 6.3 21.0 0.8
  2hybridstadhuis.hybriddeclercq.wleiden.net 2hybridsom2.hybridleythenrode1.wleiden.net
 5. 2hybridroc1.hybridroc2.wleiden.n 12.5% 856 7.8 8.1 6.4 32.7 1.3
  2hybridleythenrode1.hybridgraficall.wleiden.net
 6. 2hybridgraficall.hybridhmkerk.wl 21.4% 856 10.5 11.4 8.3 152.7 6.2
  2hybridplantsoen.hybridroc1.wleiden.net 2hybridroc2.hybridztwdorpskerk.wleiden.net
 7. 2hybridgraficall.hybridwbrotary. 21.3% 856 13.9 15.0 8.2 233.1 10.0
  2hybridwbrotary.hybridztwrijneke.wleiden.net 2hybridstjan.hybridztwrijneke.wleiden.net 2hybridroc1.hybridroc2.wleiden.net 2hybridztwdorpskerk.hybridstjan.wleiden.net
 8. 2hybridztwrijneke.hybridstjan.wl 21.5% 856 13.9 15.7 11.6 117.1 5.2
  2hybridztwdorpskerk.hybridstjan.wleiden.net 2hybridroc2.hybridztwdorpskerk.wleiden.net hybridrustdam.wleiden.net
 9. hybridrustdam.wleiden.net 21.5% 856 19.6 15.8 12.9 88.3 3.7
  2hybridztwdorpskerk.hybridstjan.wleiden.net
Note: See TracTickets for help on using tickets.