Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#357 closed change (fixed)

Updaten NanoStations naar laatste firmware

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Er zijn verschillende soorten firmware in omloop het is handig om overal de laatste variant op te zetten ivm met stabiliteits fixen, etc.

NS5M: 5.5.6
NS5: 4.0.3

Change History (11)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Summary: Updaten NanoStations naar laaste firmwareUpdaten NanoStations naar laatste firmware

comment:2 Changed 7 years ago by wouter

Ik heb de AP's van HybridTeyBestuurscentrum? van 5.5.6 voorzien (was 5.5.4). IL's volgen binnenkort.

comment:3 Changed 7 years ago by huub

Er is weer een nieuwe versie: 5.5.8 !

comment:4 Changed 7 years ago by wouter

De NanoStations? (M) van HybridTeyBartholomeus?, HybridTeyBestuurscentrum?, HybridTeyOudeRaadhuis?, HybridTeyStationSSH, HybridKWVdeKaag en HybridBoterhuis? zijn geupdate naar 5.5.8. De oudste firmware die ik tegen kwam was 5.3.5.

Bij Boterhuis kan ik de Bullet op 172.17.32.2 niet in. Verschillende varianten van het bekende wachtwoord werken niet. Verder kon ik niet bij de nano 172.16.6.91 van de interlink naar Kaag2, omdat ue1 geen IP-adres had. Dit heb ik opgelost en ook deze nano is geupdate. De link Boterhuis - Kaag2 functioneert nu.

comment:5 Changed 7 years ago by rick

Ik zou zeggen dat 5.5.6 ook goed genoeg is. De changes die gedaan zijn in 5.5.8 zijn lijken alleen niet relevant voor ons te zijn (http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.5.8/changelog.txt)

comment:6 in reply to:  5 Changed 7 years ago by wouter

Replying to rick:

Ik zou zeggen dat 5.5.6 ook goed genoeg is. De changes die gedaan zijn in 5.5.8 zijn lijken alleen niet relevant voor ons te zijn (http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.5.8/changelog.txt)

Is het toch niet handig om de nano's even na te kijken? Ik ben bij mijn updaterondje van 31-1 ook verschillende oudere versies tegen gekomen.

comment:7 Changed 7 years ago by wouter

Weer verder gegaan met het zoeken naar oude firmware. HybridJuffermans? ap's geupdate naar 5.5.8 (was 5.5), il's zijn niet geupdate: 5.5.6. HybridLijtweg1 en HybridLijtweg2 NS5's geupdate naar 4.0.3, NSxM's naar 5.5.8 (was 5.5.3). HybridKaag1 en HybridKaag2 NS5's geupdate naar 4.0.3, NS5M's zijn niet geupdate: 5.5.6.

Niet geupdate, want alles was al 5.5.6 of 5.5.8: HybridLeeuwenhorst? + campings en HybridStBavo?.

comment:8 Changed 7 years ago by huub

Om dubbelwerk te voorkomen: geupdate naar 5.5.6 waren al: HMKerk, WBRotary, Unigorren, Victoria, Rustenborch, Heineken, SOMmen.

comment:9 Changed 7 years ago by huub

De oude nanostations5 (dus niet: 5M) hebben firmware XS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126. Updaten naar 4.0.3 geeft een 'bad image' boodschap.

comment:10 Changed 6 years ago by huub

Met behulp van Aircontrol heb ik alle nanostations (waar ik bij kon) met 4.0 firmware nu op 4.0.3 staan. Dat zijn er 141
Bij Kempers zijn twee nano's met 4.0.4974 (il-no.kempers, 172.16.16.138 en il-n.kempers, 172.16.16.242)?

comment:11 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nu ook de M5's naar 5.5.8, een enkeling nog op 5.5.6 (maakt voor ons geen verschil)

Note: See TracTickets for help on using tickets.