Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#357 closed change (fixed)

Updaten NanoStations naar laatste firmware

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Er zijn verschillende soorten firmware in omloop het is handig om overal de laatste variant op te zetten ivm met stabiliteits fixen, etc.

NS5M: 5.5.6
NS5: 4.0.3

Change History (11)

comment:1 by rick, 10 years ago

Summary: Updaten NanoStations naar laaste firmwareUpdaten NanoStations naar laatste firmware

comment:2 by wouter, 10 years ago

Ik heb de AP's van HybridTeyBestuurscentrum van 5.5.6 voorzien (was 5.5.4). IL's volgen binnenkort.

comment:3 by huub, 10 years ago

Er is weer een nieuwe versie: 5.5.8 !

comment:4 by wouter, 10 years ago

De NanoStations (M) van HybridTeyBartholomeus, HybridTeyBestuurscentrum, HybridTeyOudeRaadhuis, HybridTeyStationSSH, HybridKWVdeKaag en HybridBoterhuis zijn geupdate naar 5.5.8. De oudste firmware die ik tegen kwam was 5.3.5.

Bij Boterhuis kan ik de Bullet op 172.17.32.2 niet in. Verschillende varianten van het bekende wachtwoord werken niet. Verder kon ik niet bij de nano 172.16.6.91 van de interlink naar Kaag2, omdat ue1 geen IP-adres had. Dit heb ik opgelost en ook deze nano is geupdate. De link Boterhuis - Kaag2 functioneert nu.

comment:5 by rick, 10 years ago

Ik zou zeggen dat 5.5.6 ook goed genoeg is. De changes die gedaan zijn in 5.5.8 zijn lijken alleen niet relevant voor ons te zijn (http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.5.8/changelog.txt)

in reply to:  5 comment:6 by wouter, 10 years ago

Replying to rick:

Ik zou zeggen dat 5.5.6 ook goed genoeg is. De changes die gedaan zijn in 5.5.8 zijn lijken alleen niet relevant voor ons te zijn (http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.5.8/changelog.txt)

Is het toch niet handig om de nano's even na te kijken? Ik ben bij mijn updaterondje van 31-1 ook verschillende oudere versies tegen gekomen.

comment:7 by wouter, 10 years ago

Weer verder gegaan met het zoeken naar oude firmware. HybridJuffermans ap's geupdate naar 5.5.8 (was 5.5), il's zijn niet geupdate: 5.5.6. HybridLijtweg1 en HybridLijtweg2 NS5's geupdate naar 4.0.3, NSxM's naar 5.5.8 (was 5.5.3). HybridKaag1 en HybridKaag2 NS5's geupdate naar 4.0.3, NS5M's zijn niet geupdate: 5.5.6.

Niet geupdate, want alles was al 5.5.6 of 5.5.8: HybridLeeuwenhorst + campings en HybridStBavo.

comment:8 by huub, 10 years ago

Om dubbelwerk te voorkomen: geupdate naar 5.5.6 waren al: HMKerk, WBRotary, Unigorren, Victoria, Rustenborch, Heineken, SOMmen.

comment:9 by huub, 10 years ago

De oude nanostations5 (dus niet: 5M) hebben firmware XS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126. Updaten naar 4.0.3 geeft een 'bad image' boodschap.

comment:10 by huub, 10 years ago

Met behulp van Aircontrol heb ik alle nanostations (waar ik bij kon) met 4.0 firmware nu op 4.0.3 staan. Dat zijn er 141
Bij Kempers zijn twee nano's met 4.0.4974 (il-no.kempers, 172.16.16.138 en il-n.kempers, 172.16.16.242)?

comment:11 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nu ook de M5's naar 5.5.8, een enkeling nog op 5.5.6 (maakt voor ons geen verschil)

Note: See TracTickets for help on using tickets.