Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#35 closed incident (fixed)

vosko3 routeert niet naar vosko2 en v.v.

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hoewel er een goede interlink (kabel) is tussen vosko2 en vosko3 wordt er geen gebruik van gemaakt.
Link is: vosko2 172.17.175.65/28 <=> vosko3 172.17.175.73/28
Op beide nodes draat lvrouted draait met -m 28

vosko3 heeft:

lvrouted.packet-172.17.175.65
lvrouted.tree-172.17.175.65

maar vosko2 heeft wel een
lvrouted.packet-172.17.175.73
maar geen tree-172.17.175.73,

(wel
lvrouted.tree-172.16.0.98
lvrouted.tree-172.16.3.6
lvrouted.tree-172.17.145.1)

Change History (2)

comment:1 Changed 11 years ago by huub

met wireless bridges in WDS modus lijken deze problemen opgelost.

comment:2 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.