Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#349 closed incident (fixed)

nagios geeft 503 Service Temporarily Unavailable

Reported by: marc Owned by:
Keywords: nagios Cc:
Location: Generiek

Description

en zegt vervolgens:
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Nb Gisteren deed-ie het gewoon nog wel.
Ik gebruik deze link: http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/nagios/

Mijn WL-verbinding is nog niet jofel, dus via WL heb ik het niet kunnen checken.

Change History (7)

comment:1 by huub, 10 years ago

Server sunny (waar deze url naar verwijst) is nog wel te pingen, maar inloggen (ssh) lukt niet meer. Ik heb de vr1-interface op UniGorN (waar sunny aanhangt) down gezet. Mogelijk dat de watchdog de server reboot. Anders wordt het fietsen naar het LIACS. Het lijkt erop dat de recente vervanging van de harde schijf van sunny toch niet geholpen heeft.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Watchdog heeft gewerkt :-)
reboot om 20:00 uur en nu weer in bedrijf.

comment:3 by marc, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Maar voor eventjes dan.
Hij is nu weer down

Marc

comment:4 by huub, 10 years ago

Ik heb Sunnysidekick weer geactiveerd (172.16.3.22), is toegankelijk vanaf internet via
http://huubs.xs4all.nl:8000/wleiden/nagios/.

comment:5 by marc, 10 years ago

De link van Huub: http://huubs.xs4all.nl:8000/wleiden/nagios/
Geeft nu ook al een paar dagen een time-out.

comment:6 by huub, 10 years ago

Ik zie het. Ligt niet aan sunnysidekick: via wleiden.net naar http://172.16.3.22/wleiden/nagios/ gaat goed. Misschien is er wat aan de configuratie van HybridHuub veranderd waardoor ook voor port 8000 de forwarding niet meer werkt?

comment:7 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Dit ticket kan wel gesloten worden nu sunny-met-nieuwe-nagios weer in de lucht is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.