Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#348 closed incident (fixed)

Inloggegevens website werken niet bij beheer

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Diverse vrijwilligers die in kunnen inloggen op de WL website kunnen niet met dezelfde gegevens inloggen hier bij beheer (www.wirelessleiden.nl/projeccts/beheer).

Change History (1)

comment:1 by rene, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Alle bekende vrijwilligers met dit probleem hebben gisteren van Rick een mail met werkende inloggegevens gekregen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.