Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#313 closed incident (fixed)

geen ssh, traceroute wel ping op subnet Vosko2 - Hortus, 9.1 release

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het lijkt er op dat ssh bij de 9.1 configuratie een probleem geeft.
Voorbeeld op het subnet van de interlink vosko2 - hortus (beide nodes draaien 9.1):

geen ssh-login vanaf vosko2 op node hortus, ook niet op de nano's. Terwijl deze wel te pingen zijn:

HybridVosko2# ssh 172.16.4.140

C
HybridVosko2# ping 172.16.4.140

PING 172.16.4.140 (172.16.4.140): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.140: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.892 ms

HybridVosko2# ssh 172.16.4.139

C
HybridVosko2# ssh 172.16.4.138

C
HybridVosko2# ping 172.16.4.138

PING 172.16.4.138 (172.16.4.138): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.138: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.794 ms

HybridVosko2# ping 172.16.4.139

PING 172.16.4.139 (172.16.4.139): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.139: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.792 ms

Wel ssh-login vanaf vosko2 op vosko1 (9.1), huub (9.1), robijn (9.0) en bcste (9.0).

Ping doet het dus wel op het interlink vosko2-hortus subnet, maar traceroute niet.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Een traceroute vanaf NodeHuub? naar de hortus-interface komt in een loop terecht:

HybridHuub?# traceroute 172.16.140

traceroute to 172.16.140 (172.16.0.140), 64 hops max, 40 byte packets

1 172.16.4.121 (172.16.4.121) 1.903 ms 1.807 ms 1.685 ms
2 172.16.4.84 (172.16.4.84) 3.332 ms 3.665 ms 3.375 ms
3 172.19.128.65 (172.19.128.65) 5.870 ms 5.390 ms 5.347 ms
4 172.16.4.1 (172.16.4.1) 5.391 ms 6.186 ms 5.383 ms
5 172.16.0.166 (172.16.0.166) 8.724 ms 10.294 ms 21.003 ms
6 172.16.4.1 (172.16.4.1) 11.795 ms 8.734 ms 7.691 ms
7 172.16.0.166 (172.16.0.166) 10.882 ms 10.608 ms 10.576 ms
8 172.16.4.1 (172.16.4.1) 11.361 ms 10.560 ms 10.270 ms
9 172.16.0.166 (172.16.0.166) 18.656 ms 12.686 ms 13.105 ms

10 172.16.4.1 (172.16.4.1) 13.188 ms 16.633 ms 15.932 ms
11 172.16.0.166 (172.16.0.166) 17.542 ms 15.463 ms 16.884 ms

Deze ping-pong blijkt over de b-link tussen unigor2 en azc (!) te gaan; azc is sinds vijf dagen weer in de lucht!
Interlink op unigor2 uitgezet.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Er is duidelijk een probleem met de usb-lan adapters onder 9.1 release, probleem is gereproduceerd op een aantal nodes met ue0-interface. Ik heb de betreffende nodes teruggezet naar 9.0 en daarmee voorlopig dit probleem opgelost.
Alleen stadhuis draait nog 9.1 (moet oude config flashen).

Note: See TracTickets for help on using tickets.