Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#310 new change

Zwak signaal WBRotaryZW

Reported by: henk Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

Aan oostzijde van kerk (terras Disgenoten) slecht signaal.
Repeater niet mogelijk in Disgenoten

Bullet2 vervangen door Bullet M2.
Splitter verwijderd.
SD8080 west (Ofwegen) is uitgeschakeld.
Niet getest vanwege stroomuitval.

vervolg:

  • SD8080-oost vervangen door NS2M (downtilt 15gr)
  • SD8080-west vervangen door NS2M
  • Node vervangen door node met switch

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added; WBRotary removed

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem removed
Location: Westeinder

comment:3 Changed 5 years ago by rick

Location: WesteinderKaag
Note: See TracTickets for help on using tickets.